۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۹

دسته : هنر مقاومت

نخستین نشست رسانه ای ششمین جشنواره هنر مقاومت در معراج شهدا برگزار خواهد شد

نخستین نشست رسانه ای ششمین جشنواره هنر مقاومت در معراج شهدا برگزار خواهد شد نشست رسانه ای ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت فردا در معراج شهدای تهران برگزار می شود....

کمتر از یک دقیقه