۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۹

admin site

نخستین نشست رسانه ای ششمین جشنواره هنر مقاومت در معراج شهدا برگزار خواهد شد

نخستین نشست رسانه ای ششمین جشنواره هنر مقاومت در معراج شهدا برگزار خواهد شد نشست رسانه ای ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت فردا در معراج شهدای تهران برگزار می شود....

کمتر از یک دقیقه