۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۹

مسعود نجابتی

دبیر کل

محمد حبیبی

دبیر اجرایی

غلامعلی طاهری

دبیر بخش نقاشی

طاهر شیخ الحکمایی

دبیر بخش حجم

سید مسعود شجاعی طباطبایی

دبیر بخش کارتون

سید مهدی حسینی

دبیر بخش تایپوگرافی

حسن قائدی

دبیر بخش عکس

سید محممدرضا میری

دبیر بخش پوستر

محمدرضا دوست محمدی

دبیر بخش تصویرسازی

علی حیاتی

دبیر بخش کتیبه و پرچم

مهدی علی‌بخشی

مدیر روابط عمومی

جناب آقای محسن رضایی

دبیر قسمت نقاشی