Resist
        Art

زوریکتو دورژیف

زوریکتو دورژیف به عنوان یکی از مشهورترین هنرمندان جوان روسیه شهرت دارد که در سال 2008 آثارش را در شورای اروپا و المپیک پکن، چین به نمایش گذاشته است. سری آثار اخیر او با نام " داستان  استپ  " در سال 2009 به مدت دوماه در موزه روسی سن پترزبورک به نمایش در آمد. زوریکتو با طراحی دقیق و رنگ های روشن و به نمایش گذاشتن طنز ظریف در کاریکاتورهایش آثاری منحصر به فرد خلق می کند. موضوع اصلی آثار او زندگی عشایر بوریات است. از نظر زوریکتو هریک از افراد این عشایر هنرمند، شاعر، فیلسوف و اغلب انزوا طلب است. او اغلب آثارش را در منزل به تصویر می کشد. شخصیت چند اثر او " مونالیزا خاتون" نام دارد. برخی از آثار دیگرش " مدونا استپز" یا " جنگجو سوار بر اسب" نیز یاد آور اجداد مغول عشایر بوریات هستند. زوریکتو دورژیف طراح فیلم " بلکباستر" اثر سرگئی بودروف و تصویرساز ایسای کلاشنیکف ده کروئل ایج است. او همچنین طراح لباس های سنتی عشایر بوریات است.

زوریکتو دورژیف
زوریکتو دورژیف
(... بازدید)
روسیه
بیوگرافی
زوریکتو دورژیف به عنوان یکی از مشهورترین هنرمندان جوان روسیه شهرت دارد که در سال 2008 آثارش را در شورای اروپا و المپیک پکن، چین به نمایش گذاشته است.
سری آثار اخیر او با نام " داستان  استپ  " در سال 2009 به مدت دوماه در موزه روسی سن پترزبورک به نمایش در آمد.
زوریکتو با طراحی دقیق و رنگ های روشن و به نمایش گذاشتن طنز ظریف در کاریکاتورهایش آثاری منحصر به فرد خلق می کند.
موضوع اصلی آثار او زندگی عشایر بوریات است. از نظر زوریکتو هریک از افراد این عشایر هنرمند، شاعر، فیلسوف و اغلب انزوا طلب است. او اغلب آثارش را در منزل به تصویر می کشد. شخصیت چند اثر او " مونالیزا خاتون" نام دارد. برخی از آثار دیگرش " مدونا استپز" یا " جنگجو سوار بر اسب" نیز یاد آور اجداد مغول عشایر بوریات هستند.
زوریکتو دورژیف طراح فیلم " بلکباستر" اثر سرگئی بودروف و تصویرساز ایسای کلاشنیکف ده کروئل ایج است.
او همچنین طراح لباس های سنتی عشایر بوریات است.

آثار هنرمند

زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه
زوریکتو دورژیف - اثر هنری
زوریکتو دورژیف - روسیه