Resist
        Art

اولگ گوتسول

در 21 فوریه 1964 در روستایی از ناحیه کیرووهراد اوکراین متولد شد. در سال 1983 از دانشکده فنی کیرووهراد در رشته ماشین سازی و در سال 1994 از دانشکده غیر دولتی شوچنکوی کیف در رشته روزنامه نگاری فارغ التحصیل شد. او از سال 1989عضو اتحادیه ملی روزنامه نگاران  اوکراین و از سال 2010عضو انجمن کاریکاتوریست های ترکیه است. او در بسیاری از روزنامه های منطقه ای اوکراین و بلاروس تحت عناوینی همچون خبرنگار، مدیر هنری و سردبیر بخش کودکان مشغول به کار بوده و برای بیش از 60 عنوان کتاب کودک و بزرگسال تصویر سازی انجام داده است. کاریکاتور را به صورت حرفه ای از سال1987 شروع کرده و آثار خود را در بسیاری از مجلات روسیه، بلاروس،اوکراین و غیره به ثبت رسانده است. او در بیش از 600 نمایشگاه و رقابت  بین المللی در کشورهای اتریش، ارمنستان، آلبانی، آذربایجان، بلژیک، برزیل، بلغارستان، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، رومانی، لهستان، فرانسه، آلمان، صربستان، مقدونیه، اسلواکی، جمهوری چک ، سوئد، نروژ، مجارستان، چین، ایران، روسیه، اوکراین، ژاپن، گرجستان، ترکیه، هند و پرتغال شرکت داشته که از این میان توانسته 66 جایزه و عنوان را نصیب خود کند و همچنین در  رقابت های بین المللی کاریکاتورتهران (ایران) 2007، اصفهان (ایران) 2010، باکو (جمهوری آذربایجان) 2013، اصفهان (ایران) 2013، بالنگیر(هند) 2015، برلین (آلمان) در هیئت داوری حضور داشته است2015.

اولگ گوتسول
اولگ گوتسول
(... بازدید)
اوکراین
بیوگرافی

در 21 فوریه 1964 در روستایی از ناحیه کیرووهراد اوکراین متولد شد. در سال 1983 از دانشکده فنی کیرووهراد در رشته ماشین سازی و در سال 1994 از دانشکده غیر دولتی شوچنکوی کیف در رشته روزنامه نگاری فارغ التحصیل شد.

او از سال 1989عضو اتحادیه ملی روزنامه نگاران  اوکراین و از سال 2010عضو انجمن کاریکاتوریست های ترکیه است. او در بسیاری از روزنامه های منطقه ای اوکراین و بلاروس تحت عناوینی همچون خبرنگار، مدیر هنری و سردبیر بخش کودکان مشغول به کار بوده و برای بیش از 60 عنوان کتاب کودک و بزرگسال تصویر سازی انجام داده است. کاریکاتور را به صورت حرفه ای از سال1987 شروع کرده و آثار خود را در بسیاری از مجلات روسیه، بلاروس،اوکراین و غیره به ثبت رسانده است.
او در بیش از 600 نمایشگاه و رقابت  بین المللی در کشورهای اتریش، ارمنستان، آلبانی، آذربایجان، بلژیک، برزیل، بلغارستان، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، رومانی، لهستان، فرانسه، آلمان، صربستان، مقدونیه، اسلواکی، جمهوری چک ، سوئد، نروژ، مجارستان، چین، ایران، روسیه، اوکراین، ژاپن، گرجستان، ترکیه، هند و پرتغال شرکت داشته که از این میان توانسته 66 جایزه و عنوان را نصیب خود کند و همچنین در  رقابت های بین المللی کاریکاتورتهران (ایران) 2007، اصفهان (ایران) 2010، باکو (جمهوری آذربایجان) 2013، اصفهان (ایران) 2013، بالنگیر(هند) 2015، برلین (آلمان) در هیئت داوری حضور داشته است2015.

آثار هنرمند

اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین
اولگ گوتسول - اثر هنری
اولگ گوتسول - اوکراین