Resist
        Art

میهایی ایگنات

میهایی ایگنات اولین قرارداد کاریکاتور خود را در سال 1987 با همکاری " خانه طنز و کاریکاتور" در گابروو، بلغارستان بست. آثار میهایی ایگنات در روزنامه ها و مجلات چاپ نمی شوند بلکه او اکثر آثارش را برای شرکت در مسابقات انجام می هد.در سال 1996 اثر او برنده جایزه اول جشنواره آیدین دوغان، آنکارا ترکیه شد و سه سال بعد او بار دیگر برنده همین جایزه شد. این جشنواره که توسط " حریت" برگزار شده بود یکی از برترین مسابقات جهان است. به همین دلیل اثر میهایی ایگنات که برنده جایزه شده بودند به گفته منتقدین به عنوان" آثارهنری یکی از برترین کارتونیست های رومانی " شناخته شد. میهایی ایگنات در ابتدا آثار خود را با تکنیک " لینولئوم" ( نوعی حکاکی) خلق می کرد اما بعد از آن از " آبرنگ " برای خلق آثارش استفاده کرد. موفقیت بزرگ او زمانی به دست آمد که کارتونیست های رومانی به دنبال یافتن روش تازه ای برای بیان ایده های خود می گشتند و تغییرات سیاسی رومانی در سال 1990 تاثیر بسیاری در آن داشت. میهایی ایگنات از عنوان های قدیمی تصویرسازی بار دیگر استفاده کرد، اما با افزودن شیوه بیان شخصی خود آثاری منحصر به فرد و خاص در دنیا به وجود آورد. بنابراین او توانست دو اصل اساسی تصویرسازی را تغییر دهد. ایگنات در خلق آثارش از سبک داستانی نیز بهره برده است که این خلاقیت طنز آمیز هم مورد استقبال بینندگان آثار و هم داوران قرار گرفت. میهایی ایگنات در جشنواره های ملی وبین المللی برنده جوایز بسیاری شده و به عنوان " استاد طنز سیاه و سفید" شهرت پید کرده است.او برنده جوایز متعددی در بسیاری از کشورهای دنیا شده است. آثار خلاقانه میهایی ایگنات در کلکسیون آثار خصوصی، موزه ها و موسسات مختلف به نمایش عموم در آمده است که برخی از آنها در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه کاریکاتور استانبول ، ورشو، مجموعه آثار ساتیریکونلهستان، نمایشگاه کارتون مونترال کانادا ، دوسالانه کاریکاتور برزیل می باشند. آثار میهایی ایگنات در اکثر کاتالوگ های مسابقات بزرگ دنیا چاپ شده اند

میهایی ایگنات
میهایی ایگنات
(... بازدید)
رومانی
بیوگرافی
میهایی ایگنات اولین قرارداد کاریکاتور خود را در سال 1987 با همکاری " خانه طنز و کاریکاتور" در گابروو، بلغارستان بست. آثار میهایی ایگنات در روزنامه ها و مجلات چاپ نمی شوند بلکه او اکثر آثارش را برای شرکت در مسابقات انجام می هد.در سال 1996 اثر او برنده جایزه اول جشنواره آیدین دوغان، آنکارا ترکیه شد و سه سال بعد او بار دیگر برنده همین جایزه شد. این جشنواره که توسط " حریت" برگزار شده بود یکی از برترین مسابقات جهان است. به همین دلیل اثر میهایی ایگنات که برنده جایزه شده بودند به گفته منتقدین به عنوان" آثارهنری یکی از برترین کارتونیست های رومانی " شناخته شد.
میهایی ایگنات در ابتدا آثار خود را با تکنیک " لینولئوم" ( نوعی حکاکی) خلق می کرد اما بعد از آن از " آبرنگ " برای خلق آثارش استفاده کرد. موفقیت بزرگ او زمانی به دست آمد که کارتونیست های رومانی به دنبال یافتن روش تازه ای برای بیان ایده های خود می گشتند و تغییرات سیاسی رومانی در سال 1990 تاثیر بسیاری در آن داشت. میهایی ایگنات از عنوان های قدیمی تصویرسازی بار دیگر استفاده کرد، اما با افزودن شیوه بیان شخصی خود آثاری منحصر به فرد و خاص در دنیا به وجود آورد. بنابراین او توانست دو اصل اساسی تصویرسازی را تغییر دهد. ایگنات در خلق آثارش از سبک داستانی نیز بهره برده است که این خلاقیت طنز آمیز هم مورد استقبال بینندگان آثار و هم داوران قرار گرفت.
میهایی ایگنات در جشنواره های ملی وبین المللی برنده جوایز بسیاری شده و به عنوان " استاد طنز سیاه و سفید" شهرت پید کرده است.او برنده جوایز متعددی در بسیاری از کشورهای دنیا شده است.
آثار خلاقانه میهایی ایگنات در کلکسیون آثار خصوصی، موزه ها و موسسات مختلف به نمایش عموم در آمده است که برخی از آنها در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه کاریکاتور استانبول ، ورشو، مجموعه آثار ساتیریکونلهستان، نمایشگاه کارتون مونترال کانادا ، دوسالانه کاریکاتور برزیل می باشند.
آثار میهایی ایگنات در اکثر کاتالوگ های مسابقات بزرگ دنیا چاپ شده اند

آثار هنرمند

میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی
میهایی ایگنات - اثر هنری
میهایی ایگنات - رومانی