Resist
        Art

بپه جیاکوب

بپه جیاکوب کارشناسی اش را از  آکادمی هنرهای زیبا در شهر میلان، ایتالیا و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هنرهای تجسمی نیویورک گرفت. اما بعد از فارغ التحصیل شدن به میلان بازگشت. آثار بپه جیاکوب از شهر زادگاهش " سیسیلی" بسیار الهام گرفته اند. آثار او برنده جوایز بسیاری در جشنواره های سالانه آمریکا و ایتالیا شده اند.  او بسیار مفتخر است که از آثارش در خطوط هوایی اصلی آمریکا و کمپین های مختلف استفاده شده است. آثار او بر روی جلد کاتالوگ  " تراولسمیت" چاپ شده اند و طراحی های گرافیکی برنده جایزه او بر روی جلد " ریزولیز کلاسیک" دیده می شوند.  بپه جیاکوب به تصویرسازی کتابهای کودکان مانند کتاب " کلاگ! کلاگ! بیپ! بیپ!" که توسط انتشاراتی سیمون اند شوستر چاپ شد بسیار علاقمند است. اولین کتاب آثار گرافیکی او به نام " ویژنری دیکشنری" (دیکشنری تصویری) از مجموعه ۲۵۰ تصویرگری او با تقسیم بندی عنوان های کلیدی توسط انتشاراتی لیزی داگ در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است.  بپه جیاکوب علاوه بر تصویرگری ۱۲ سال است که در "یوروپین انستیتو آف دیزاین"  تدریس می کند و همچنین سعی می کند با قطعه های چوبی که در زمان پیاده روی از زمین پیدا می کند مجسمه هایی بسازد. 

بپه جیاکوب
بپه جیاکوب
(... بازدید)
ایتالیا
بیوگرافی
بپه جیاکوب کارشناسی اش را از  آکادمی هنرهای زیبا در شهر میلان، ایتالیا و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هنرهای تجسمی نیویورک گرفت. اما بعد از فارغ التحصیل شدن به میلان بازگشت.
آثار بپه جیاکوب از شهر زادگاهش " سیسیلی" بسیار الهام گرفته اند. آثار او برنده جوایز بسیاری در جشنواره های سالانه آمریکا و ایتالیا شده اند. 
او بسیار مفتخر است که از آثارش در خطوط هوایی اصلی آمریکا و کمپین های مختلف استفاده شده است. آثار او بر روی جلد کاتالوگ  " تراولسمیت" چاپ شده اند و طراحی های گرافیکی برنده جایزه او بر روی جلد " ریزولیز کلاسیک" دیده می شوند. 
بپه جیاکوب به تصویرسازی کتابهای کودکان مانند کتاب " کلاگ! کلاگ! بیپ! بیپ!" که توسط انتشاراتی سیمون اند شوستر چاپ شد بسیار علاقمند است. اولین کتاب آثار گرافیکی او به نام " ویژنری دیکشنری" (دیکشنری تصویری) از مجموعه ۲۵۰ تصویرگری او با تقسیم بندی عنوان های کلیدی توسط انتشاراتی لیزی داگ در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است. 
بپه جیاکوب علاوه بر تصویرگری ۱۲ سال است که در "یوروپین انستیتو آف دیزاین"  تدریس می کند و همچنین سعی می کند با قطعه های چوبی که در زمان پیاده روی از زمین پیدا می کند مجسمه هایی بسازد. 

آثار هنرمند

بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا
بپه جیاکوب - اثر هنری
بپه جیاکوب - ایتالیا