Resist
        Art

آنتونیو دوران آندوجار

من همیشه به کشیدن کاریکاتور علاقمند بودم و به این مسئله از دوران کودکی با دیدن کاریکاتورها در مجلات و روزنامه ها پی بردم. نقاشی با مداد تکنیک من است و سالها از این روش استفاده کردم. اما حدود 3 سال است که بیشتر از سبک دیجیتالی در خلق آثارم استفاده می کنم.

آنتونیو دوران آندوجار
آنتونیو دوران آندوجار
(... بازدید)
اسپانیا
بیوگرافی
من همیشه به کشیدن کاریکاتور علاقمند بودم و به این مسئله از دوران کودکی با دیدن کاریکاتورها در مجلات و روزنامه ها پی بردم.
نقاشی با مداد تکنیک من است و سالها از این روش استفاده کردم. اما حدود 3 سال است که بیشتر از سبک دیجیتالی در خلق آثارم استفاده می کنم.

آثار هنرمند

آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا
آنتونیو دوران آندوجار - اثر هنری
آنتونیو دوران آندوجار - اسپانیا