Resist
        Art

آلکسی ترنین

آلکسی ترنین در سال 1969 در مسکو به دنیا آمد اما در پراگ بزرگ شد. پدر او آرشیتکت بود. اونیز در رشته معماری تحصیل کرد و در سال 1992 از دانشکده معماری مسکو فارغ التحصیل شد. پس از فارغ التحصیل شدن برای خلق آثاری برای تئاتر ایالت بولشی، مسکو برای باله ایگور استراوینسکی، کاپریسیو دعوت شد. ترنین شغل خود را به عنوان نقاش در سال 1992 شروع کرد. آثار او در گالری های مشهور مسکو، آرت مدرن و ام آرتس به نمایش در آمده اند. گرچه ترنین هرگز در زمینه معماری فعالیت نداشت اما تاثیر تحصیل در این رشته در آثارش کاملا مشهود است. سبک ساختار آثار او گوتیک است و از شهر محل تولدش الهام گرفته است. آثار ترنین ترکیب بالایی از هنر شرق کهن و غرب مدرن است. آثار او منعکس کننده شرایط انسان معاصر و در عین حال پر از قصه های انجیل و ادبیات روسیه است. در آثار او تاریخ کاملا مشهود است. اما تاریخ چه کسانی؟ جهان ساکن و رویایی دورانی که آثار بالتهاوس را یاد آوری می کنند که به گونه ای القا کننده حسی آشنا و عجیب است. گرچه در آثار ترنین آگاهی و شهود کاملا مشخص و قابل درک است، اما بسیاری از افراد آن را درک نمی کنند. آلکسی ترنین در پراگ و مسکو زندگی می کند. آثار او در گالری های شهرهای مختلف دنیا مانند مسکو، پراگ، لندن، دوبلین، رم، پاریس، توکیو و نورفولک به نمایش در آمده اند. این آثار را همچنین می توان در مجموعه آثار خصوصی کلکسیونر های استرالیا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، هلند، سویس، بلژیک، لوکزامبورگ، ایرلند، هنگ کنگ، فلسطین اشغالی، ایتالیا، ژاپن، کره، نیوزیلند، روسیه، اسپانیا، انگلستان و آمریکا مشاهده کرد.

آلکسی ترنین
آلکسی ترنین
(... بازدید)
روسیه
بیوگرافی
آلکسی ترنین در سال 1969 در مسکو به دنیا آمد اما در پراگ بزرگ شد.
پدر او آرشیتکت بود. اونیز در رشته معماری تحصیل کرد و در سال 1992 از دانشکده معماری مسکو فارغ التحصیل شد.
پس از فارغ التحصیل شدن برای خلق آثاری برای تئاتر ایالت بولشی، مسکو برای باله ایگور استراوینسکی، کاپریسیو دعوت شد. ترنین شغل خود را به عنوان نقاش در سال 1992 شروع کرد. آثار او در گالری های مشهور مسکو، آرت مدرن و ام آرتس به نمایش در آمده اند.
گرچه ترنین هرگز در زمینه معماری فعالیت نداشت اما تاثیر تحصیل در این رشته در آثارش کاملا مشهود است. سبک ساختار آثار او گوتیک است و از شهر محل تولدش الهام گرفته است. آثار ترنین ترکیب بالایی از هنر شرق کهن و غرب مدرن است. آثار او منعکس کننده شرایط انسان معاصر و در عین حال پر از قصه های انجیل و ادبیات روسیه است.
در آثار او تاریخ کاملا مشهود است. اما تاریخ چه کسانی؟ جهان ساکن و رویایی دورانی که آثار بالتهاوس را یاد آوری می کنند که به گونه ای القا کننده حسی آشنا و عجیب است. گرچه در آثار ترنین آگاهی و شهود کاملا مشخص و قابل درک است، اما بسیاری از افراد آن را درک نمی کنند.
آلکسی ترنین در پراگ و مسکو زندگی می کند. آثار او در گالری های شهرهای مختلف دنیا مانند مسکو، پراگ، لندن، دوبلین، رم، پاریس، توکیو و نورفولک به نمایش در آمده اند.
این آثار را همچنین می توان در مجموعه آثار خصوصی کلکسیونر های استرالیا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، هلند، سویس، بلژیک، لوکزامبورگ، ایرلند، هنگ کنگ، فلسطین اشغالی، ایتالیا، ژاپن، کره، نیوزیلند، روسیه، اسپانیا، انگلستان و آمریکا مشاهده کرد.

آثار هنرمند

آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه
آلکسی ترنین - اثر هنری
آلکسی ترنین - روسیه