Resist
        Art

آلبرتو راشتی آرزنی

آلبرتو راشتی آرزنی   طراحی های جالب و قوی برای کتابهای کودکان توسط هنرمند با استعداد آلبرتو راشتی آرزنی خلق شده اند. آثار طنز این هنرمند با استفاده هوشمندانه از خطوط صاف و منظم، رنگ و تن در آثارش به دست آمده است که هم برای کودکان و هم برای نوجوانان جذاب و سرگرم کننده است. او می گوید:" استودیو من در خانه ام است. زمانی که با والدینم زندگی می کردم در حمام خانه آثارم را خلق می کردم اما در حال حاضر یک استودیو واقعی دارم.  سبک کاری من طراحی سنتی با جوهر است اما وقتی می خواهم آنها را رنگ آمیزی کنم ترجیح می دهم از فتوشاپ و میزهای گرافیکی استفاده کنم. هنرهای من شخصی هستند و من سعی می کنم هر روز در خلق آثارم پیشرفت داشته باشم. و آثاری سطح بالا خلق کنم.  شخصیت مورد علاقه من میکی ماوس است البته به دستانش بیش از صورتش علاقمند هستم. این اولین شخصیت کارتونی بود که به من انگیزه داد.

آلبرتو راشتی آرزنی
آلبرتو راشتی آرزنی
(... بازدید)
ایتالیا
بیوگرافی
آلبرتو راشتی آرزنی  
طراحی های جالب و قوی برای کتابهای کودکان توسط هنرمند با استعداد آلبرتو راشتی آرزنی خلق شده اند. آثار طنز این هنرمند با استفاده هوشمندانه از خطوط صاف و منظم، رنگ و تن در آثارش به دست آمده است که هم برای کودکان و هم برای نوجوانان جذاب و سرگرم کننده است.
او می گوید:" استودیو من در خانه ام است. زمانی که با والدینم زندگی می کردم در حمام خانه آثارم را خلق می کردم اما در حال حاضر یک استودیو واقعی دارم. 
سبک کاری من طراحی سنتی با جوهر است اما وقتی می خواهم آنها را رنگ آمیزی کنم ترجیح می دهم از فتوشاپ و میزهای گرافیکی استفاده کنم.
هنرهای من شخصی هستند و من سعی می کنم هر روز در خلق آثارم پیشرفت داشته باشم. و آثاری سطح بالا خلق کنم. 
شخصیت مورد علاقه من میکی ماوس است البته به دستانش بیش از صورتش علاقمند هستم. این اولین شخصیت کارتونی بود که به من انگیزه داد.

آثار هنرمند

آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا
آلبرتو راشتی آرزنی - اثر هنری
آلبرتو راشتی آرزنی - ایتالیا