Resist
        Art

آدام زیگلیس

آدام زیگلیس از آمریکا آدام زیگلیس در بوفالو به دنیا آمده است. او برنده جایزه کارتونیست های مطبوعاتی پولیتزر در بوفالو نیوز شده است. کارتون های او در نشریات مختلف دنیا مانند واشنگتن پست، یو اس ای تودی، نیویورک تایمز و لس انجلس تایمز به چاپ رسیده اند. او در وقت آزاد به عنوان هنرمند آزاد تصویرگری و استوری بورد انجام می دهد. آثار او در مجلات ده ویک، تایم و مجله مد چاپ شده اند. او در سال 2013 برنده جایزه کلیفورد کی و جیمز تی بری من توسز موسسه ملی مطبوعات شد. او در سال های 2007، 2011 و 2015 برنده جایزه ملی هد لاینر توسط کلوب مطبوعاتی آتلانتیک سیتی و همچنین برنده جایزه پولیتزر شد. او از سال 2004 به عنوان کارتونیست تمام وقت برای روزنامه بوفالو، نیویورک فعالیت دارد و بیش از 300 هزار کارتون برای آن ها خلق کرده است. آدام در حال حاضر هفته ای 5 کارتون مطبوعاتی خلق می کند که بر روی جلد یا داخل مجلات استفاده می شوند.  

آدام زیگلیس
آدام زیگلیس
(... بازدید)
ایالات متحده آمریکا
بیوگرافی
آدام زیگلیس از آمریکا
آدام زیگلیس در بوفالو به دنیا آمده است. او برنده جایزه کارتونیست های مطبوعاتی پولیتزر در بوفالو نیوز شده است.
کارتون های او در نشریات مختلف دنیا مانند واشنگتن پست، یو اس ای تودی، نیویورک تایمز و لس انجلس تایمز به چاپ رسیده اند.
او در وقت آزاد به عنوان هنرمند آزاد تصویرگری و استوری بورد انجام می دهد.
آثار او در مجلات ده ویک، تایم و مجله مد چاپ شده اند.
او در سال 2013 برنده جایزه کلیفورد کی و جیمز تی بری من توسز موسسه ملی مطبوعات شد.
او در سال های 2007، 2011 و 2015 برنده جایزه ملی هد لاینر توسط کلوب مطبوعاتی آتلانتیک سیتی و همچنین برنده جایزه پولیتزر شد.
او از سال 2004 به عنوان کارتونیست تمام وقت برای روزنامه بوفالو، نیویورک فعالیت دارد و بیش از 300 هزار کارتون برای آن ها خلق کرده است.
آدام در حال حاضر هفته ای 5 کارتون مطبوعاتی خلق می کند که بر روی جلد یا داخل مجلات استفاده می شوند.
 

آثار هنرمند

آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا
آدام زیگلیس - اثر هنری
آدام زیگلیس - ایالات متحده آمریکا