Resist
        Art

آدام پکالسکی

آدام پکالسکی من در سال 1975 در شهر گدانسک، لهستان به دنیا آمدم  اما تا 32 سالگی در شهرسوپوت زندگی می کردم. من در سال 2000 از دانشکده هنرهای زیبا در شهر گدانسک دیپلم رشته تصویرسازی و طراحی گرفتم. استادان من پروفسور توماسز و سزسلاو تومیلویچ بودند. من از سال 1999 تا 2002 در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه گدانسک تحصیل کردم. در سال 1999 بورسیه وزارت فرهنگ و هنر به من تعلق گرفت. من در حال حاضر به عنوان طراح و تصویر ساز در زمینه طراحی کتاب و پوستر فعالیت دارم و همچنین کارتونیستی هستم که گاهی نیز در زمینه طنز و نقاشی آثاری خلق می کنم. من از سال 2007 در آنکارا، ترکیه زندگی می کنم و در آنجا در رشته طراحی گرافیکی و تصویرسازی در بخش طراحی دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماری دانشگاه بیلکنت تدریس می کنم.

آدام پکالسکی
آدام پکالسکی
(... بازدید)
لهستان
بیوگرافی
آدام پکالسکی
من در سال 1975 در شهر گدانسک، لهستان به دنیا آمدم  اما تا 32 سالگی در شهرسوپوت زندگی می کردم.
من در سال 2000 از دانشکده هنرهای زیبا در شهر گدانسک دیپلم رشته تصویرسازی و طراحی گرفتم. استادان من پروفسور توماسز و سزسلاو تومیلویچ بودند.
من از سال 1999 تا 2002 در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه گدانسک تحصیل کردم. در سال 1999 بورسیه وزارت فرهنگ و هنر به من تعلق گرفت.
من در حال حاضر به عنوان طراح و تصویر ساز در زمینه طراحی کتاب و پوستر فعالیت دارم و همچنین کارتونیستی هستم که گاهی نیز در زمینه طنز و نقاشی آثاری خلق می کنم.
من از سال 2007 در آنکارا، ترکیه زندگی می کنم و در آنجا در رشته طراحی گرافیکی و تصویرسازی در بخش طراحی دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماری دانشگاه بیلکنت تدریس می کنم.

آثار هنرمند

آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان
آدام پکالسکی - اثر هنری
آدام پکالسکی - لهستان