Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 2 / 4

گالری آثار مفهومی استاد عزت الله لقمانیه.

سایت هنر مقاومت همانگونه که وعده داده بود بعد از معرفی کتاب عکس های مفهومی استاد عزت الله لقمانیه اقدام به ارائه مجموعه آثار این هنرمند در یک گالری نمود.
استاد در مقدمه کتاب می نگارد: "

الزام وجودی فرم و محتوا با هم می توان تعبیری از فلسفه ی هنر پست مدرن باشد. البته اگر گروهی که فعلا سودهای سرشاری از هنر مدرن می برند اجازه دهند: مفهومی واقعی از پست مدرنیسم مطرح و راهی برای ادامه ی هنر باز شود.

من با تجربیاتی ملهم از هنر غرب به شهر کوچک جهرم رفتم، کسب و کاری خاص که قبلا در آن شهر وجود نداشت را تاسیس و در کنار آن به ساخت پوسترهای خود ادامه دادم.

سهم اینجانب به عنوان عضوی از خانواده ی بشری، در این راستا، طرح، ساخت و عکاسی پوسترهایی است که نمونه هایی از آن ها را پیش رو دارید. و پرداخت سهم ذکر شده ی اینجانب پس از کوشش چهل و چند ساله، تا کنون نمایشگاه هایی در شهر زانتن آلمان (سپتامبر دو هزار و هشت)، گالری وصال شیراز (مهر هشتاد و هشت)، کتابی مصور به نام «عکس نی بین چون حکایت می کند!» سال ۸۳، به اضافه ی کتاب دومی که امیدوارم مورد قبول قرار گیرند."

برای دیدن گالری آثار اینجا را کلیک کنید. 

 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional