Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1393 / 9 / 3

چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت، علمی‌تر برگزار می‌شود.

در بخش دیگر این مراسم، حبیب صادقی رئیس هیئت داوران جشنواره ضمن بزرگداشت هفته بسیج بیان داشت: این جشنواره، سومین جشنواره جهانی مقاومت بود، که مقدمات برگزاری آن از دو سال گذشته شروع شد. چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت، سال آینده با آثار علمی‌تر و فاخرتری برگزار می‌شود.  

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional