Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 11 / 18

پیام محمد حبیبی دبیر اجرایی چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت .

بسمه تعالی

عرض ارادت

          زمستان با همه مشکلات خاص خود در بردارنده زیبائیهایی است که در هیچ فصلی شاهد این تغییرات نیستیم ،
این دگرگونی با بارش برف در برخی نقاط کشور عزیزمان چشم بیننده را بیشتر از سفیدی آن به خود خیره می کند

برگزاری دوره چهارم جشنواره جهانی هنر مقاومت در فصل چهارم سال به این زیبایی افزود و
آنچه که سفیدتر و مثال زدنی تر از آن چشم بیننده را خیره می کرد ، حضور دیدنی هنرمندان عزیز و گرامی بود
که مانند دوره های گذشته این حرکت عزت مندانه را با حضور خود زیبایی و طراوت بخشیدند.

اینجانب از همه عزیزانی که با مشارکت خود در دفتر چهارم جشنواره جهانی هنر مقاومت نام خود را در ردیف مخلصین نگاشتند
و باعث زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را فراهم کردند،
تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم که در سایه ترنم الطاف خداوند منان سلامت و موفق باشید

گرامی باد یاد شهدای در آمیخته با آتش

ارادتمند هنرمندان
محمد حبیبی

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional