Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1396 / 1 / 9

پوستر قربانیان مین های زمینی عمل نکرده /انجمن جهانی حقوق انسانها.

انجمن جهانی حقوق انسانها ISHR که به مشکلات مردم دنیا خصوصا به مصائب جنگ ها می پردازد. در پوستری خلاقانه اعلام کرده است 50 درصد کشته شدگان ناشی از مین ها ی زمینی عمل نکرده بچه ها هستند.
سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند بیننده این پوستر در ابعاد بزرگتر در اینجا باشید. 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional