Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 1 / 14

"پوستر"از کشتار مسلمین در غزه و یمن جلوگیری کنید.

گروه ما میثاق بستیم در صفحه اینستاگرام خود پوستری با موضوع " از کشتار مسلمین در غزه و یمن جلوگیری کنید" کار کرده اند، سایت هنر مقاومت ضمن تقدیر از این حرکت ارزشمند هنری، این پوستر را به نمایش می گذارد.
آدرس اینستاگرام:https://www.instagram.com/al.qods2/

 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional