Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 9 / 4

هنر خندیدن / قسمت دوم / مقاله.

اختصاصی سایت هنر مقاومت:
ظهور محققان و فلاسفه ای که خنده را از دیدگاه فلسفی بررسی می کردند با تئودر لیپس1 به وجود آمده است. از نظر او خنده بلند از حس شادی بیش از حد به وجود می آید و
بدین دلیل است که اتفاقی فراتر از انتظار رخ داده است. پس خنده در نتیجه شرایطی به وجود می آید که در آن مسایل جزیی تر توانایی به وجود آوردن انرژی روانی را ندارند، اما می توانند تجربه ای بزرگ و تاثیرگذار را خلق کنند که بتواند خنده، لذت یا لبخند را به وجود آورد.
فروید2، برگسون3، دسوار 4و هارتمن 5خنده را نه تنها از دیدگاه روانشناسی و فیزیولوژی بلکه حتی از نقطه نظر زیبایی شناسی نیز بررسی کرده اند.
فروید بر طنز به عنوان " گالگان هیومر" 6یعنی " طنز زیر چوبه دار " تاکید دارد، مانند این که دزدی که قرار است در روز دوشنبه اعدام شود در روز شنبه می گوید :" خدا را شکر که این هفته را خوب شروع کردم." 
او طنز را متفاوت از کمیک، جوک و صحبت های خنده دار چیزی شبیه به عمل های اخلاقی در زمان حال می داند. که ما را به یاد افراد بی ادب می اندازد که هر روز دیگران را تمسخر می کنند.
برگسون طنز و آزادی را با شوخ طبعی های فردی یکسان می داند. او در  نظریه اش اغراق را به ساده ترین شکل آن تشبیه می کند. این نظریه می تواند مانند منبعی برای ابراز شادی ها از زمان آرچیمبولد لئونارد،7 کالو8، بوسک 9و پائولو دالپونته 10به حساب بیاید.
در تصویر بالا لذتی عمیق بعد از کشف ماجرا توسط مخاطب ایجاد می شود، کالویی خالق این اثر پیرزنی را به تصویر می کشد که در حال جارو کردن نورهایی است که از پس درختان روی زمین افتاده است، به هنگام شب ، یکی ازکارگران حمل زباله با باز کردن درب زباله دان ما را با خنده ای عمیق مواجه می کند. کالویی تاثیر گذاری کارتون و خنده را در اثرش به نمایش می گذارد. 
1-Theodore Lips 
2-Freud
3-Bergson
4-Desoar
5-Hartman
6-Galganhumor
7-Archimbold Leonard
8-Caloi
9-Bosch 
10- Paolo Dalponte 
نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional