Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 10 / 7

نگاهی به نقاشی های ملهم از جنگ بسام آلمام از سوریه + تصاویر.

اختصاصی سایت هنر مقاومت:
بسام آلمام در دمشق، سوریه به دنیا آمده است و در حال حاضر در دوبی زندگی و کار می کند.
آثار تاثیرگذار بسام آلمام ساخته تحقیق های هنری، تجربیات و تحصیلات او هستند. این هنرمند که در دمشق به دنیا آمده است در ابتدا در رشته نقاشی آموزش دید، او با استفاده از رسانه های جدید و فرایند دیجیتالی، بعد هنری منحصر به فرد و تازه ای را با چشم اندازهای متفاوت زیبایی شناسی خلق کرده است.
بسام آلمام از طریق هنر و آثار دیجیتالی خود ترکیب های رنگی جالب و جذابی را به نمایش می گذارد که قوه تخیل و خلاقیت بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد. آثار پر مفهوم او را می توان هم طنز وهم سورئالیسم دانست. او با الهام گرفتن از پرسش های ریشه ای، هویتی، فرهنگی و رفتاری فردی انسان ها و ارتباط آنها با هنجارها و سنت های اجتماعی و جهانی آثار هنرمندانه اش را به طرز خارق العاده ای دراین جهان پیچیده خلق می کند.
در مراحل خلاقیت این هنرمند، تخیلات می تواند به عنوان رسانه ای برای انتقال یک پیام یا ایدئولوژی خاص عمل کند که الهام بخش این آثار هنری بصری می باشند که نه تنها از تجربیات منحصر به فرد و شخصی و بیوگرافیکی یا رویدادهای سیاسی و یا اجتماعی به وجود آمده اند، بلکه درگیری های سوریه آنها را برجسته تر کرده است.
در خلق این تصاویر سورئال که شکل هایی رویایی دارند، باسم آلمام ایده ای اولیه را به تصویر می کشد و سپس با سوالاتی که در باره آن به ذهنش خطور می کند این اثر هنری را بسط و گسترش می دهد. او قصد و نیت خود را در این آثار نشان می دهد و راه را برای انعکاس بیشتر تخیلات باز می گذارد.
باسم آلمام متاثر از شرایط خاص و جنگی کشورش دیدگاه های تازه دیگری را به وجود می آورد و با زاویه دیدهای مختلف، متفاوت و جدید، نظریه های تصویری اش را به بینندگان آثارش عرضه می کند.
سایت هنر مقاومت از مخاطبان خود دعوت می کند بیننده آثار این هنرمند سوری باشند.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional