Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 6 / 8

نمایش فیلم اجرای طراحی از جهان / کیم جونگ جی از کره+دانلود.

کیم جونگ جی از کره، طراح چیره دستی است که بدون واسطه کار را بر روی صفحه مقوایی بزرگ شروع می کند و با قدرت قلمی بی نظیر دنیا را به تصویر می کشد. سایت هنر مقاومت بزودی مصاحبه با این هنرمند توانمند کره ای را ارائه خواهد کر، مصاحبه ای که جونگ جی اشاره دارد چگونه بدون استفاده از عکس شروع به طراحی می کند، فعلا توانایی مثال زدنی او را در طراحی با هم ببینیم.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional