Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 9 / 9

نمایش انیمیشن کوتاه شمردن گوسفندها / نوامبر 2016.

روش شمردن گوسفند، پیشنهادی است که خیلی ها برای به خواب رفتن انجام می دهند، معمولا اگر این شمارش ادامه پیدا کند، به دلیل یکنواختی شمارش حاصل از آن،مغز خسته و شمارنده به خواب می رود!، حالا اکر قرار باشد به جای چند گوسفند، صد گوسفند برای کمک به معضل خواب به سراغ کسی بروند و بینشان مشکل به وجود بیاید چه باید کرد؟، این اتفاق خمیرمایه داستان انیمشین کوتاهی ازدو کارگردان خوب به اسامی میشائل وارن Michale Warren و کاتلین هاگن Katelyn Hagen را شکل می دهد. این فیلم که ماه گذشته ساختش به پایان رسید( نوامبر 2016) به شکل سه بعدی ساخته شده است.سایت هنرمقاومت با توجه به اهداف آموزشی این سایت از شما دعوت می کند بیینده این فیلم کوتاه باشید:

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional