Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 10 / 23

نمایش انیمیشن وارونگی اثر فلورنت پورتا.

در زندگی روزمره ما، هر اتفاقی می تواند رخ دهد. رویدادهای خوب و یا بد، با توجه به دقت و عملکرد ما در زندگی رخ می دهند و هر یک پیامدهایی برایمان خواهند داشت.
اتفاقاتی که با آن مواجه می شویم، حاصل کار خودمان هستند و نمی توان از کسی برای آن ها خرده گرفت. به عنان مثال، اگر یک لیوان را به زمین بیاندازید، به طور حتم خواهد شکست و انتظاری غیر از این نمی توان داشت. حالا تصور کنید که در جهان ما، همه چیز برعکس شود.
ویدیویی که در ادامه خواهید دید، تمامی رویدادهای پیرامون ما را به صورت وارونه نشان می دهد. اگر لیوان شیشه ای به زمین بخورد بطور قطع خواهد شکست، اما در کلیپی که «Florent Porta» تهیه نموده، این گونه نیست و شرایط به گونه ای دیگر پیش می رود.

سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند بیننده این کار زیبا باشید.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional