Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1396 / 1 / 27

نمایش انیمیشن شکست از کمپانی " سوپینفوم" Supinfocom.

فیلم " شکست" یکی دیگر ازفیلم های کمپانی " سوپینفوم" است که با طراحی دقیق توسط گروه کارگردانان: جرمی باوتلت، تیباود کلرگ، تریستان منارد، کامیل پرین، گائل مگربی و لوکاس وبر ساخته شده است.
این انیمیشن داستان مردی را نقل می کند که می خواهد زمان را تسخیر کند تا زمانی که کودکی در جریان جزر و مد دریا باعث می شود که او طرز فکرش را تغییر دهد.
سایت هنر مقاومت در راستای اهداف آموزشی خود از شما دعوت می کند بیننده این انیمیشن کوتاه باشید:

 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional