Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 10 / 1

نمایش انیمیشن دریک آرام اثر دن اوجاری از انگلیس.

استاپ موشن کوتاه " دریک آرام" ساخته دن اوجاری یکی از مشهورترین انیمیشن های سال های اخیر است. نمایش اولیه آن در سال 2011 در کالج سلطنتی انگلیس به نمایش در آمده است. فیلم کوتاه اوجاری در فستیوال های فیلم سراسر جهان به نمایش در آمده و برنده جوایز متعددی شده است.
دریک آرام فیلمی در باره مردی آرام است که به این نکته پی برده است که کره زمین به سرعت می چرخد و تاثیر بسیاری روی او می گذارد. 
این پروژه چنین احساسی را به بینندگان می دهد که جهان ویژگی های خاصی دارد. فیلم کوتاه ساخته اوجاری در باره همکارش دریک است که تلاش می کند با سرعت واقعی کره زمین خود را هماهنگ سازد.
داستان " دریک آرام" شیوه زندگی آرام قهرمان داستان را با چرخش گیج کننده جهانی که در آن زندگی می کند مقایسه می کند.
هنگامی که از طریق ای میل با اوجاری در باره فیلم کوتاه " دریک آرام" صحبت کردم گفت: " این فیلم در باره نظریه نسبیت و تضاد میان دنیا و عظمت آن است. نقطه شروع این داستان زمانی بود که من مجذوب سرعت چرخش کره زمین شده بودم، به خصوص به این دلیل که ما به هیچ وجه آن را حس نمی کنیم. این که کره زمین با صدها و هزاران مایل در سرعت حرکت می کند، اما ما چیزی را احساس نمی کنیم برای من شگفت انگیز بود و استعاره ای جالب برای سرعت زندگی مدرن به حساب می آمد."
نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional