Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 9 / 1

نمایش انیمیشنی از شرایط پر التهاب جنگ/POILUS.

 انیمیشن "POILUS" دقایقی از شرایط پر التهاب جنگ جهانی اول را به نمایش کشیده است، دقایقی که در آن زندگی و مرگ مقابل یک دیگر قرار می گیرند. این انیمیشن دیدنی در استودیوی فرانسوی "ISART DIGITAL" در سال 2016 تولید شده و تا کنون نظر منتقدین زیادی را به خود جلب کرده است.
سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند بیننده این انیمیشن کوتاه باشید:
 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional