Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 8 / 5

نماد و نشانه /نماد شمایلی logo iconique/ مقاله.

در طول تاریخ از نماد، كه نوعی علامت واجد هویت بصری ست، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط  استفاده شده تصور بر این است كه انسان پیش از تاریخ با خراش دادن و ایجاد نقش بر دیوار غار های آلتامیرا در اسپانیا و لاسكو در فرانسه تلاش داشته تا از این طریق به دیگران اعلان خطر یا آگهی دهد و یا پیام های دیگران را منتقل كند . در جوامع قرون وسطایی بازرگانان و صنعتگران برای مشخص كردن كالا ها و محصولاتشان از علایم و نماد ها ی خاص استفاده می كردند. چاپگران اواخر سده 19 میلادی بر روی تمامی چاپ نقش های خود نماد هایی را به صورت حرف نشانه یا امضا چاپ می كردند كه معرف حرفه آنان بود. در  آغاز سده 20  نیز گاوچرانان امریكایی برای مشخص كردن مالكیت دام های خود از علایم انحصاری استفاده می كردند.
طی دوره ركود اقتصادی امریكا، كارگران دوره گرد یا در واقع پیشه ورانی كه بیكار شده بودند، یك نظام ارتباطی تحلیلی و كاربردی را ابداع نمودند .آنها علایم و نشانه هایی بودند كه بر دیوار خانه ها و ساختمان ها رسم كردند كه مثلا گویای خطراتی بود كه كارگران را تهدید می كرد .یعنی درست شبیه به روشی كه انسان غار نشین از تصاویر خطی استفاده می كرد.

سایت هنر مقاومت در نظر دارد در چند بخش نمونه هایی از نماد و نشانه را معرفی نماید:

آرم شمایلی logo iconique یا ico type

این نوع آرم ، تصویری است كه می تواند نمادی تجریدی، تصویر یك شی، یك نقش و غیره باشد.
دسته ای از این آرم ها فیگوراتیو هستند مانند : سنجاب، مرد یا اسب. دسته ای دیگر تصاویر غیر فیگوراتیو هستند مانند: پیكان،مربع، دایره و غیره. بنابر این می توان 3 نوع آرم شمایلی را در نظر گرفت:آرم شمایلی imaginal تصویری است كه شباهت زیادی با یك شی مادی دارد; آرم پودر شكلات سازی "Chicor'ee Leroux"زنی را كه با طراحی ساده شده ای رسم شده در  حال تعارف آن كالا به مخاطبان نشان می دهد، كه نمونه مناسبی از این گونه است. آرم شمایلی _ diagrammatique كه با یك طرح خلاصه و موجز، مشخصه اصلی فراورده را نشان میدهد. آرم قدیمی اداره برق فرانسه (EDF) كه یك آذرخش است دقیقا از این مقوله است

  

آرم شمایلی _ استعاری m'etaphorique از طریق جا به جایی معنایی و با به كار گرفتن عنصری معنادار نشان دهنده ی كاركرد یا توانایی مارك یا كالای مورد نظر است، عمل می كند. آرم كارخانه خودرو سازی پژو كه در آن یك شیر، استعاره از قدرت خودرو است، در این مقوله قرار می گیرد. آرم این كارخانه از سال 1882 تا كنون چندین بار تغییر شكل یافته. تصویر شیر به عنوان عنصر ثابت و استعاره ای از قدرت در تمام آرم ها باز نمایی شده است.

 

آرم شمایلی - نمادین: بدون هیچ رابطه فطری با موضوع و یا عملكرد آن ها هستند.
مثال این نوع آرم تصویر تمساح در مارك تولید كننده ی پوشاك ورزشی ''lacoste'' است.
تصویر این تمساح  طرح روی بلوز ورزشكاران شد و از ان موقع تا كنون  تصویر تمساح در آرم lacoste به عنوان عنصر تصویری مشخص كننده این مارك است.

 

آرم تلفیقی  logo mixte
این دسته از آرم ها، از همزیستی دو گونه پیام ساخته می شدند: پیام زبانی و پیام شمایل نگارانه.
بدین سان امكان پدید آمدن چند گونه رابطه بین این دو نوع پیام وجود دارد: می توانند همجوار هم باشند، می توانند یكدیگر را تقویت كنند و یا موجب تثبیت یكدیگر شوند.
رابطه همجواری،  بر این اصل استوار است است كه نوشتار و شمایل در حكم دو واحد مستقل در كنار یكدیگر قرار می گیرند. این نوع تلفیق در آرم به وضوح مسئله ی مشروعیت را پیش می كشد زیرا به نظر می رسد كه بخش نوشتاری و طرح شمایلی آرم، هر یك از تناسب و موضوعیت بالایی برخوردار نیستند.
آرم كارخانه تولید كننده ی روغن نباتی Lesieur نمونه ی مناسبی برای نمایش این نوع رابطه است.
رابطه ی تثبیت كننده، می تواند گویای وضعیتی باشد كه در آن پیام شمایلی دارای تعابیرچند گانه باشد. در این صورت پیام زبانی با جهت دادن به مخاطب،  یكی از تعابیر این نشانه ی تصویری چند معنا را تثبیت می كند. در آرم هایی كه دارای "شعار" هستند، یا به عبارت دقیق تر  شعار  را به خدمت می گیرند، این شعار است كه معنای بخش شمایلی آرم را روشن می كند.

آرم تولید كننده ی قهوه ی Jacques Vabre

رابطه تقویت كننده بین دو وجه بازنمایی زبانی و شمایلی در صورتی امكان پذیر است كه این دو واحد در بطن یك نظام چرخشی قرار گیرند و همچون دو عنصر همنشین نقش كلی تری ایفا كنند. در این صورت مفهوم آرم از بك نوع فرایند خوانش نشآت می گیرد كه فرم چرخش نگاه بین این دو وجه بازنمایی یك پیام، یكپارچه شده است.

 آرم كارخانه بیسكویت سازی Heudebert، یا آرم آزمایشگاه Urgo نمونه های مناسبی برای نمایش این نوع رابطه هستند.

 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional