Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 11 / 7

نقاشی ها، مجسمه ها، و چیدمان های بارتلت / مقاله.

بسیاری از مخاطبین دهه هفتاد مجذوب نقاشی ها، مجسمه ها، و چیدمان های “Installations” بارتلت شده بودند و مشتاقانه آثار او را دنبال می کردند. او به عنوان یکی از اعضا برجسته گروه "New Image" در طول دهه هفتاد با برگزاری چیدمان های خود، (مانند مجموعه راپسودی “Raphsody” که شامل تعداد بسیار زیادی از لوح های فلزی نقاشی شده با لعاب بود و معمولا در محدوده هنر مفهومی “Conceptual” ارزیابی می شوند.) اعتباری چشمگیر برای خود فراهم نمود. اما نه این آثار و نه مجموعه های دیگر او که پرداخت و ارایه نقاشانه دارند را نمی توان دقیقا دسته بندی نمود. چرا که دامنه ای از نقاشی واقع گرا تا انتزاعی را در بر می گیرد. وجه مشترک و برجسته آثار بارتلت تجربه گری اوست.

او تجربه گری بصری است که قادر است یک چشم انداز را بارها آن هم با شیوه های تکنیکی و سبکی متنوع نقاشی کنند مانند آنچه که به عنوان مجموعه «در باغ» «In The Garden» از باغ ویلایی در نیس کشید و بعدها در قالب کتابی با همین عنوان چاپ گردید و در مجموعه راپسودی مجموع همین نقاشی ها محلی برای گفتگو و همنشینی هنر گذشته و امروز می شود عناصر آثار او غالبا محدود است مانند خانه ها و قایق ها و منظره هایی کوهستانی اما اجرا و باز نمود و ترکیب آنها متنوع و نامحدود به نظر می رسد. و در برخی از آثار او ترکیب یک نقاشی با یکی از عناصر همان نقاشی که مبدل به حجم شده، تجربه هایی است که بارتلت بصورت چیدمان ارایه کرده است. بخشی از آخرین دستاوردهای بارتلت تجربه هایی انتزاعی با نقطه ها و لکه گذاری های رنگی و فرا رفتن از چارچوب متعارف بوم نقاشی است. و پاره ای دیگر نقاشی هایی است که بر اساس نقشه های جغرافیایی شکل گرفته اند.
بارتلت متولد 1941 در لانگ بیچ است و در حال حاضر کار و زندگی او در نیویورک است و آثار او در موزه ها و مجموعه های معتبر دنیا چون گالری تیت لندن، موزه متروپولیتن نیویورک، موزه هنر مدرن نیویورک و ... نگهداری می شود.

در اندازه بزرگتر

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional