Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 9 / 30

نقاشی هایی بر روی عکس / زندگی مردم سوریه /اوگوزان سین .

oguzhan_cin_(1)

اختصاصی سایت هنر مقاومت:

دختربچه سوریه ای برای خوش آمدگویی به پدرش از خانه به بیرون نگاه می کند ، در حالی که عروسکی در دست دارد. 
اما اگر به طراحی اولیه اوگوزان سین نگاهی بیندازیم عکس واقعی را زیرآن می بینیم. می توانیم ببینیم که تانک جنگی لوله اش را به صورت تهدید آمیزی بالا آورده است. 

هنرمند ترک نقاشی هایی اززندگی روزمره مردم در شهرهای جنگ زده سوریه می کشد.


اوگوزان سین هنرمندی است که در استانبول زندگی می کند. سری آثار او" زندگی بدون جنگ" جنگ سوریه را به تصویر کشیده اند که زندگی و رویاهای کودکان سوریه ای را نابود کرده است.

اوگوزان سین در مصاحبه ای با هوک می گوید: "حمله های مسلحانه به زندگی انسان های بی گناه و کشتن کودکانی که هیچ گناهی ندارند مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد."او در ابتدا تصمیم گرفت عکس های مطبوعاتی بگیرد. او در نقاشی هایش اطراف چرخ و فلک ها، وسایل بازی کودکان و زندگی خانوادگی مردم عادی تصاویری از دزدان ، ساختمانهای ویران شده و زوال اجتماعی نوارهای زرد رنگ مرگ کشیده است.


oguzhan_cin_(4)
اوگوزان سین در ادامه چنین می گوید: " قصد دارم تاثیرات مخرب جنگ را در زندگی مردم به تصویر بکشم و نشان دهم. می خواهم بگویم که جنگ چه بلاهایی برسر زندگی مردم عادی و حتی بر سر محل بازی کودکان می آورد."
نزدیک به 5 سال از شروع جنگ سوریه می گذرد و ما تقریبا به دیدن عکس های فاجعه بار از سوریه عادت کردیم. سری آثار زندگی بدون جنگ اوگوزان سین به ما یادآوری می کنند که مردم سوریه چه چیزهایی را از دست داده اند.
نسل کودکان سوریه ای در حالی رشد می کنند که چیزی غیر از جنگ نمی دانند.اوگوزان سین شرح می دهد: " البته این وظیفه من است که تراژدی های انسانی را در هر کجای دنیا نشان دهم. این وظیفه همه هنرمندانی است که دستانشان الگو است. منظورمن این است که هنرمندان باید با قلبشان طراحی کنند. من تاثیر جنگ بر مردم را حس می کنم و برای همه آنها دعا می کنم."نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional