Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 11 / 19

موشن گرافیک "پرواز 4721" سرنوشت برخی از همراهان امام خمینی(ره) .

سالها از فرود هواپیمای ۷۴۷ پرواز ۴۷۲۱ پاریس-تهران می گذرد و انقلاب همچنان به راه خود ادامه می دهد و این مسافران انقلاب هستند که همواره باید مراقب سقوط خود از این پرواز باشند در این موشن گرافیک که اثری از خانه طراحان انقلاب اسلامی است، به سرنوشت برخی از همراهان امام خمینی(ره) از نوفل لوشاتو تا تهران پرداخته شده است.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional