Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 6 / 12

معرفی و گالری آثار فتومونتاژ سسلواس سسناکوکیوس از لیتوانی.

سسلواس سسناکوکیوس هنرمند اهل لیتوانی است که خالق تصاویری طنز ترکیبی از هنرهای زیبا و عکاسی است. شاید باور این که تصاویر او با دیدن عکس شروع می شودمشکل باشد. این هنرمند 35 ساله ده سال است که عکس می گیرد و می گوید که از زمانی که شروع به عکاسی کرده است به این ترکیب تصویری دست یافته است.

هریک از آثار هنری او احساس خوب و شادی آوری به ما می دهد. شاید بدین دلیل باشد که او اغلب از تصاویر ابرها یا ماه که خودش گرفته است استفاده می کند و به ما یاد آوری میکند که زیبایی های زندگی فراتر از آن چه که ما می بینیم است.

گر چه شاید به نظر نرسد اما آثار هنری سسناکوکیوس و هریک از عکس هایش بیش از حد شخصی هستند. چنان که او می گوید: " هریک از تصاویر من داستان خاص خودش را دارد. عکس های من بر طبق تجربه هایی که با آنها داشتم صحبت می کنند و احساسات مرا به عنوان یک انسان و یک موجود زنده بیان می کنند.

برای دیدن گالری آثار این هنرمند اینجا را کلیک کنید

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional