Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 8 / 27

معرفی و گالری آثار تصویرسازی کلمنت لفه ور از فرانسه.

کلمنت لفه ور در رشته طراحی گرافیکی در پاریس تحصیل کرده و چند سال در رشته ارتباطات فعالیت داشته است. اما پس از مدتی شروع به کار در زمینه طراحی و تصویرگری کرد و تبدیل به هنرمندی خود آموخته شد.
او اولین طراحی کتاب کودکان را در سال 2009 به همراه نوشته هایش با نام " لو دزرتور" توسط بوریس ویان منتشر کرد و از آن زمان به بعد به عنوان طراح و نویسنده تمام وقت در زمینه آثار جوانان و آثار طنز در انتشاراتی های متعددی مانند " سولی"، " اتنبسپ" ، " سول جونس" ، " شکلات"، " فریموس" ، " بایارد"، " دیهکو"، " اتنبسپ"، " سفسل اینک" و .... فعالیت دارد. 
کلمنت لفه ور نمایشگاه های بسیاری در گالری های فرانسه و کشورهای دیگر دنیا برگزار کرده است.
سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند بیننده آثار زیبای این هنرمند در اینجا باشید. 
نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional