Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 5 / 18

مسکات چیست، آشنایی با نمادهای ورزشی المپیک ریو + تصاویر.

از گذشته های دور آدمی از شمایل حیوانات، اشیاء و حتی انسان ها نشانه هایی برای خود برمی گزید و تصویر آنها را بر مهرها، سکه ها، ظروف و پرچم ها نقش می کرد. هرکدام از آن نقش ها معانی خاصی برای اعضای یک گروه، قبیله و طایفه داشت. این شمایل ها که نمودار دلیری، نیرومندی، بلندپروازی، زیبایی و سرافرازی به شمار می آمدند در طول تاریخ درچار دگرگونی شدند و امروز با عنوان «مسکات» شناخته می شوند.


مسکات چیست؟
مسکات یک شخص، حیوان یا شیئی است که بصورت نمادین برای نشان دادن یک گروه یا یک رویداد با هویت مشترک استفاده می شود. تیم های ورزشی، انجمن یا شرکت ها، موسسات و دانشگاه ها و مسابقات ورزشی و علمی می توانند دارای مسکات باشند. مسکات نماد یک گروه است، خواه ورزشی، صنعتی یا سیاسی. مسکات نمادی است که موجب برقراری ارتباط هرچه بیشتر مخاطب با آن مکان یا گروه خاص می شود. استفاده از مسکات علاوه بر ایجاد جذابیت موجب انتقال سریع تر و آسانتر پیام به مخاطب نیز می شود. در سطح بین المللی با افزایش استقبال مخاطبان و گسترش زمینه های کاربردی مسکات، روز به روز شاهد حضور خلاقانه تر و نوآورانه تر این گونه نشانه ی تصویری هستیم. 
بطور کلی مسکات ها را می توان در پنج گروه دسته بندی کرد: 1 – ورزشی 2 – آموزشی 3 – تجاری 4 – نظامی 5 – ملی.
مسکات های ورزشی نمادهایی هستند که برای تیم های ورزشی یا مسابقات ورزشی بزرگ مانند المپیک ها، مسابقات جهانی-قاره ای و ملی طراحی می شوند.
در این مسابقات مسکات ها نقش پررنگی ایفا می کنند.
سایت هنر مقاومت با توجه به برپایی المپیک ریو مسکات های این اتفاق ورزشی بزرگ در جهان را  ارائه می کند.

ینیسیوس و تام دو نماد المپیک ۲۰۱۶ برزیل هستند که در رای‌گیری عمومی برای مسابقات المپیک و پارالمپیک انتخاب شدند. یکی از این عروسک‌ها گربه‌ای زرد رنگ و دیگری عروسکی آبی رنگ با موهای شبیه به برگ است. گفته می‌شود که این عروسک‌ها نماد حیوانات وگیاهان برزیل هستند و برای ساخت و طراحی آن‌ها از خصوصیت‌های فرهنگی برزیل و کاراکترهای انیمیشن‌ها و بازی‌های کامپیوتری استفاده شده است.

دانلود والپیپر المپیک

دانلود والپیپر پاراالمپیک


نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional