Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 10 / 20

فرزند شیخ نمر: برگزاری جشنواره هنر مقاومت ظلم سلاطین را برملا می‌کند.

سایت هنر مقاومت:

پخش پیام ویدئویی فرزند شهید باقر‌النمر یکی از کارهای ویژه روابط بین الملل بود؛ وی در این پیام ویدئویی ضمن تشکر از برگزارکنندگان جشنواره جهانی هنر مقاومت، اظهار داشت:‌ انسان‌های مخلص با برپایی این فعالیت‌ها طاغوت را از بین می‌برند و ظلم سلاطین را برملا می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به صفات شهید باقرالنمر گفت:‌ کرامت، همراهی با مستضعفان، عدم همکاری با طاغوتیان و ظالمان،‌ احیای ارزش‌های آسمانی و تمسک به آنها، ایثار در راه خداوند،‌ تجمیع علم و عمل از ویژگی‌های پدرم بود و ایشان با ایستادگی در راه خدا، به عهد خود با خداوند وفا کرد.

وی در بخش هایی از این پیام بیان کرد: از این جشنواره که با هدف بزرگداشت پدر فقیدم برگزار شده تشکر می کنم. این فعالیت ها کینه جویی های مستبدان را کشف کرده و برملا می کند. این فعالیت ها که انسان های مومن برگزار می کنند نور الهی را می پراکند. آنها با کشتن انسان ها می خواهند نور الهی را خاموش کنند اما این حرکت ها ظلم را بر ملا می کند. با برپایی بزرگداشت افراد شهیدی چون پدرم این چنین اشخاصی را به عنوان الگوی افراد زنده معرفی می کنیم.

در ادامه این پیام وی برخی صفات پدر شهیدش را بر شمرد که شامل کرامت، مهربانی و رافت با مومنان و همکاری نکردن با ظالمان و احیای ارزش های دین اسلام با اعمالی چون امر به معروف و نهی از منکر بود.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional