Resist
    Art

سایت ایران کارتون


1395 / 7 / 22

فراخوان دهمین جشنواره بين المللي پويانمايي (انيميشن).

زمان باقی‌مانده جهت ارسال آثار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مقررات جشنواره

دهمین جشنواره بين المللي پويانمايي (انيميشن) تهران توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از تاريخ ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار مي گردد.

 

اهداف جشنواره

 • فراهم سازي بستري شايسته براي تبادل انديشه ها و آموخته ها با گردآوري و عرضه هدفمند آثار
 • كشف توانمندي ها و تشويق نوآمدگان عرصه پويانمايي به ابتكار و نوآفريني
 • گسترش توانايي ها با طرح تكنيك ها و نگرش هاي تازه براي دستيابي به كيفيتي افزون تر

جشنواره در چهار بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمايش ويژه و چشم انداز برپا خواهد شد.

 

مسابقه

. با توجه به شرايط زير خواهد بود HDV ,  DVcam (Pal), Blu – Ray    ،MiniDV و DVD (Pal) اين بخش پذيراي نسخه های

 1. براي شركت مجموعه ها و سريال ها مي توان حداكثر سه قسمت از آنها را گزينش و به دبيرخانه جشنواره ارسال كرد.
 2. آثار تبليغي شامل فيلم هاي آموزشي، صنعتي و تبليغاتي مجاز به شركت در اين بخش می باشند.
 3. گزينش آثار برعهده شورايي است كه اعضاي آن را ستاد جشنواره انتخاب خواهد كرد.
 4. دست اندركاران تهيه و توليد آثار بخش مسابقه امكان شركت در تركيب هيأت داوران را نخواهند داشت.
 5. نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون داشتن حق رأي در نشست هاي هيات داوران حضور يابد.

 

الف ) مسابقه ايران

ـ آثار توليد شده پس از سال ۱۳۹۱ كه در دوره هاي پیشین جشنواره شركت نكرده باشند، امكان حضور در اين بخش را خواهند داشت.

ـ يك هيات داوري متشكل از حداقل سه عضو از هنرمندان و كارشناسان عرصه پويانمايي اين بخش را مستقلاً داوري و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا خواهند كرد.

 • تنديس طلايي به فيلم اول
 • تنديس نقره اي به فيلم دوم
 • تنديس برنزي به فيلم سوم
 • تنديس طلايی به بهترين فيلم در بخش دينی
 • تندیس طلایی به بهترین کارگردانی در بخش دینی
 • تندیس طلایی به بهترین فیلم در بخش ارزش‌های انقلاب اسلامی
 • تنديس طلايي به بهترين فيلم با موضوع كودك و نوجوان
 • تنديس طلايی به بهترين کارگردانی در بخش دانشجويی
 • تنديس طلايی به بهترين فيلمنامه در بخش دانشجويی
 • تنديس طلايی به بهترين انيماتور در بخش دانشجويی
 • تندیس نقره ای به بهترین پایان نامه نظری کارشناسی ارشد
 • تنديس طلايي به بهترين اثر تلويزيوني
 • تنديس طلايي به بهترين اثر تبليغي
 • تنديس نقره اي به بهترين فيلم تجربي
 • تندیس نقره ای به بهترین جلوه های بصری
 • تندیس نقره ای به بهترین گرافیک متحرک
 • تنديس طلايي به بهترين فيلمنامه
 • تنديس طلايي به بهترين پويانما ( انيماتور)
 • تنديس طلايي به بهترين فضاسازي
 • تنديس طلايي به بهترين موسيقي
 • تنديس طلايي به بهترين صداگذاري
 • تنديس طلايي به بهترين اثر بلند
 • جايزه ويژه هيات داوران
 • جايزه ويژه دبير جشنواره

ـ هيأت داوران مي تواند علاوه بر فهرست مذكور حداكثر سه ديپلم افتخار نيز به آثار يا عوامل سازنده اهدا كند.

 

ب ) مسابقه بين الملل

ـ آثار خارجي شركت كننده در اين بخش بايد پس از ژانويه ۲۰۱۳ توليد شده و در دوره هاي پیشین جشنواره شركت نكرده باشند.

ـ يك هيأت داوران بين المللي متشكل از حداقل پنج عضو از هنرمندان و كارشناسان قضاوت آثار اين بخش را برعهده خواهند داشت.

رييس و اعضاي اين هيات كه ستاد جشنواره آنها را انتخاب مي كند، پس از ارزيابي آثار جوايز زير را اهدا خواهند كرد.

 • تنديس طلايي به فيلم اول
 • تنديس نقره اي به فيلم دوم
 • تنديس برنزي به فيلم سوم
 • تنديس طلايي به بهترين فيلم با موضوع كودك و نوجوان
 • تنديس طلايي به بهترين اثر دانشجويي
 • تنديس طلايي به بهترين اثر تلويزيوني
 • تنديس طلايي به بهترين اثر تبليغي
 • تنديس طلايي به بهترين اثر بلند
 • تندیس نقره ای به بهترین جلوه های بصری
 • تندیس نقره ای به بهترین گرافیک متحرک
 • جایزه ویژه سیفژ
 • جايزه ويژه هيأت داوران
 • جايزه ويژه دبير جشنواره

ـ هيأت داوران مي تواند علاوه بر فهرست مذكور، حداكثر سه ديپلم افتخار نيز به آثار يا عوامل سازنده اهدا كند.

خارج از مسابقه

آثار اين بخش كه هم تراز با آثار بخش مسابقه هستند، به يكي از دلايل زير در اين بخش به نمايش درمي آيند.

 1. مطابقت نداشتن با مقررات حضور در بخش مسابقه
 2. عضويت يكي از سازندگان در هيأت داوري
 3. تكميل شدن ظرفيت موردنظر بخش مسابقه

نمايش ويژه

اين بخش به شيوه غيررقابتي و به منظور فراهم آوري عرصه اي پويا براي تبادل تجربه و انديشه هنرمندان و ايجاد زمينه اي مناسب براي ارزيابي جايگاه آثار ايراني در قياس با آثار ساير كشورها شكل گرفته است.

گزيده اي از آثار برگزيده جشنواره هاي مختلف جهاني و مروري بر آثار يك مكتب يا سبك ويژه از مواردي است كه در اين بخش به نمايش گذاشته خواهد شد.

چشم انداز

نمايش آثار اين بخش با تأكيد بر جنبه هاي آموزشي و اطلاعاتي، به شيوه غيررقابتي و با گزينش از ميان توليدات كشورهاي مختلف صورت مي پذيرد. پرداختن به موضوع هايي همانند معرفي استعدادهاي نوپا، تبيين جايگاه پويانمايي در آثار تبليغي، مروري بر آثار يك فيلمساز و مواردي از اين دست مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مقررات عمومي

_ ثبت نام منحصراً از طريق وب سايت جشنواره به نشانی www.tehran-animafestival.ir انجام خواهد شد و دبيرخانه جشنواره  تنها فيلم های ارسالی که کد رهگيری  بر روی آن ها درج شده است را خواهد پذيرفت.

_ ثبت نام کنندگان قبل از اقدام به ثبت نام نسبت به مطالعه دقيق مقررات و آگاهی از آن مبادرت نمايند.

ـ برای مجموعه هايی که هر قسمت داستان مستقلی دارد لازم است برای هر قسمت ثبت نام جداگانه انجام گرفته و کد رهگيری مستقل دريافت شود (حداکثر سه قسمت) . در صورتی که برای چنين مجموعه ای تنها يک کد رهگيری ارائه و يک ثبت نام انجام شود دبيرخانه جشنواره تنها قسمت نخست آن مجموعه را در جشنواره شرکت خواهد داد.

ـ از نظر تعداد آثار ارسالي براي اشخاص، نهادها و سازمان ها محدوديتي وجود ندارد.

ـ دريافت جايزه از جشنواره هاي ديگر مانع از دريافت جايزه از اين جشنواره نخواهد بود.

ـ هيچ جايزه اي نمي تواند به طور هم ارزش بين دو يا چند اثر تقسيم شود.

ـ شركت آثار در جشنواره هيچ هزينه اي دربرنخواهد داشت.

ـ انتخاب آثار در نيمه دوم دي ماه ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.

ـ تنظيم برنامه نمايش آثار به عهده دبيرخانه جشنواره است و پس از دريافت آثار امكان خارج كردن هيچ فيلمي از برنامه وجود ندارد.

ـ كليه هزينه هاي ارسال آثار بر عهده شركت كنندگان است.

ـ در صورت تمايل نسخه ارسالي نزد آرشيو جشنواره به امانت خواهد ماند تا در بخش سوابق شركت كنندگان نگهداري شود.

ـ تهيه كنندگان دولتي و خصوصي كه تمايل دارند آثارشان در بخش هاي مختلف جشنواره حضور يابد، مي توانند پس از ثبت نام از طريق وب سايت و درج کد رهگيری بر روی نسخه فيلم ، آن را به همراه هرگونه اطلاعاتی که ضروری می دانند حداکثر تا  ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

ـ فيلم هايي كه بعد از اين تاريخ به دبيرخانه جشنواره برسند پذيرفته نخواهند شد.

ـ نهادها يا سازمان هايي كه تمايل دارند جوايزي را به آثار بخش مسابقه اهدا كنند، مي توانند براي ايجاد هماهنگي كتباً ۶۰ روز پيش از آغاز جشنواره موضوع را به اطلاع دبيرخانه جشنواره برسانند.

ـ تصميم گيري درباره ابهام هاي ناشي از مفاد مقررات و يا موارد پيش بيني نشده در آيين نامه برعهده دبير جشنواره خواهد بود.

ـ ثبت نام در جشنواره به منزله پذيرش كامل مقررات است.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional