Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 5 / 29

طرح هایی درحمایت از کودکان مظلوم آسیب دیده از جنگ در سوریه / لوک دسچیمائکر.

سایت هنر مقاومت:

بعد از دیده شدن فیلم و عکس دلخراش از عمران داکنیش Omran Daqneeshکودک پنج ساله سوری در حلب ، لوک دسچیمائکر طرح هایی بشر دوستانه در حمایت از کودکان آسیب دیده در جنگ کشید که توسط روزنامه دیمورگان بلژیک به چاپ رسید.
این هنرمند سرشناس بلژیکی مدتی است بخاطر دفاع از مردم مظلوم فلسطینی مورد هجمه سنگین رسانه های صهیونیستی قرار گرفته است.


 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional