Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 6 / 19

طراحی کاراکتر / مقاله / نگاهی به آثارکارتر گودریچ.

کاراکتر می تواند زشت، زیبا، پیچیده یا ساده ، خوب یا بد باشد. جذابیت کاراکتر باعث می شود که به آن نگاه کرده و دنبالش کنید. این جذابیت باید در شخصیت کاراکتر نیز باشد، تا بیننده آن کاراکتر را قوی، قابل باور و جذاب بداند.
کاراکترتان را خوب بفهمید، با شناخت کامل کاراکترتان، می توانید عکس العمل های قابل باوری را در کشمکش های داستان برایش پیش بینی کنید. در فیلم ها کاراکتر های بسیاری از قبیل : کاراکتر اصلی Main Character، کاراکتر فرعی Sopporting Character ، کاراکتر های مخالف Opposing Characters، کاراکتر های ضعیف Minor Characters و… حضور دارند. نیازی نیست که تمامی آنها را بشناسید، اکثر این کاراکتر ها به عنوان ابزاری در جهت کمک به نقل داستان حضور دارند.ولی برعکس، کاراکتر های اصلی به صورت کامل تشریح می شوند، ما به عنوان بیننده آنها را می پذیریم، چون دارای پس زمینه بوده و روی یکایک خصوصیات آنها ، چه ظاهری و چه باطنی ( مانند: احساس ، شدت آن، طرز فکر، ضعف و…)فکر شده است.
به روند تشریح کاراکتر ها Back Story گفته می شود.در این پس زمینه ی کاراکتر، بیوگرافی کاراکتر قرار دارد که در آن تمامی موارد از جمله : ویژگی های فیزیکی – آموزشی – حکایت زندگی – خانواده – روابط – نوع زندگی – محبوبیت ها – ورزش – موفقیت – شکست – مریضی های گذشته – اختلالات – استعداد – ترس ها و تعداد بیشماری خصیصه دیگر ذکر می شود.
سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند بیننده آثار کارتر گودریج چهره نام آشنای طراحی شخصیت در دنیا باشید، کسی که طراح شخصیت های شجاع دل، در جستجوی نمو و .. است.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional