Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 12 / 24

طراحی جلدهای مجموعه شانه‌های زخمی خاکریز / مهرداد موسوی.

« مجموعه یازده جلدی دفاع مقدس انتشارات سوره مهر، از پروژه‌های جذاب و البته چالش برانگیز بود. یازده جلدی که قرار بود در یک یونیفرم و هویت قرار بگیرد. نیاز یه یک نقطه مشترک در محتوای کتاب‌ها داشتم و باید ایده و فرمی یکسان را در نظر می‌گرفتم، که نه تنها کشش تمام یازده جلد را داشته باشد، بلکه متغیر و قابل انعطاف در یک هویت باشد. تصمیم گرفتم کار را دستی پیش ببرم. عناوین طراحی شده را کات زدم و بر روی خاک، عکس برداری کردم و بعد از آن، المانهای متفاوت و مربوط به هریک از جلدها را اضافه کردم. پروژه؛ سخت و زمان گیر، اما شیرین بود.»
مهرداد موسوی، کارشناس رشته گرافیک دانشگاه هنر است. منتخب پوستر دوسالانه بین المللی زنبور طلایی مسکو ۲۰۱۶ و منتخب پوستر نمایشگاه جشن تصویرسال ۹۵ بخشی از رزومه کاری اوست.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional