Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 2 / 5

رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت.

در نشست رسانه‌ای چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت امروزکه در سالن اسوه برگزار شد، با حضور خبرنگاران ایرانی و خارجی از پوستر این جشنواره رونمایی شد. طراح پوستر این دوره از جشنواره جهانی هنر مقاومت، آقای دکتر مصطفی گودرزی می باشند.
برای دیدن این پوستر در ابعاد بزرگتر اینجا را کلیک کنید. 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional