Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 10 / 20

رونمایی از تندیس باقرالنمر در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره هنر مقاومت.

در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره هنر مقاومت تندیس باقرالنمر که این دوره از جشنواره با یاد و نام وی برگزار شده بود، رونمایی شد. این تندیس توسط نادر قشقایی و از جنس فایبر گلاس سخت ساخته شده است. پیش از آن پیام تصویری پسر این شهید پخش و هم زمان ترجمه شد.

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional