Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 5 / 21

ده تصویر تاثیر گذار از حمله موشکی رژیم غاصب اسراثیل به غزه.

امروزه جنگ اسرائیل و فلسطین در نشریات سراسر جهان دیده می شود. عکس های این جنگ نابرابر بسیار تاسف آور و وحشتناک هستند. چند هنرمند با استعداد فلسطینی متحد شده اند تا توجه جهانی را به جنگ های اخیر اسرائیل- فلسطین جلب کنند که به وسیله عکس هایی از انفجار موشک ها در غزه آنها طراحی های قدرتمندی از ظهور انسان ها از این آتش و دود کشیده اند.
این تصاویر را با عکس های اولیه مقایسه کنید.در این طراحی ها، مصیبت بار و خشونت آمیز بودن این جنگ نابرابر نشان داده می شود. آنها به شیوه ای قدرتمند توانسته اند به شهروندان مظلوم و ساکت فلسطین امکان فریاد در مقابل جنگ را بدهند.
عکس های زیر را ببینید. امیدواریم این جنگ نابرابر و استبدادی به زودی با محو رژیم صهیونیستی به پایان برسد.
اختصاصی سایت هنر مقاومت 
by Bushra Shanan

by Bushra Shanan

by Bushra Shanan

by Bushra Shanan

by Bushra Shanan

by Bushra Shanan

by Tawfik Gebreel

by Tawfik Gebreel

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Belal Khaled

by Tawfik Gebreel

by Tawfik Gebreel

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional