Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1394 / 11 / 27

درباره تابلوی «انسان علیه انسان» از علیرضا ذاکری.

«علیرضا ذاکری» گرافیست و کاریکاتوریست مطرح کشور، در تابلوی «انسان علیه انسان» با اشاره به ظهور داعش و مباحث سرمایه‌داری در هشتمین جشنواره تجسمی فجر شرکت کرد.

نوشتار وی بر این تابلو را در ادامه می‌خوانیم:

انسان علیه انسان!

تاریخ بشر شهادت می‌دهد بر ستم ستم‌کاران! تاریخ بشر پر است از اندیشه‌های خطرناکِ جمعی منفعت‌طلب! آنهایی که جز منافع خود سودای دیگری در سر ندارند. ثروت‌اندوزی و کسب قدرت، دلیل بزرگی برای رفتار خودخواهانه‌ی آنهاست!

... پیوسته آنها سواره بوده‌اند و انسان‌هایی بی‌شمار، پیاده! همواره تباهی و فقر سهم انسان‌های ضعیف بوده و ثروت در چنگِ جمعی ثروتمند...

اکنون تاریخ در حال تکرار است. گروه‌های تروریستی، با اندیشه‌هایی هولناک و علمیات‌های انتحاری، به‌شکار هم‌نوعان خود آمده‌اند. در میان مردم رخنه‌ می‌کنند. از کشته‌ها پشته می‌سازند! می‌کشند و تکه‌تکه می‌شود تا منافع گرگ‌های استعمارگر تطمیع شود!

اکنون نقلِ ثروتِ کلان ملت‌هاست!

صحبتِ تباهی انسانیت است، و زوال اندیشه!

فصل ظهور بربریت از افق تمدن بشری ...

در اندازه بزرگتر

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional