Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 9 / 9

تایپوگرافی مقاومت / منتخب جشنواره ملی اول مقاومت / روح الله شفیعی.

جشنواره هنر مقاومت در اولین دوره به صورت ملی درهشت رشته برگزار شد: تصویرسازی، نقاشی، عکس، پوستر، کارتون، طرح های حجمی ، تایپوگرافی و انیمیشن
سایت هنر مقاومت تلا ش دارد تا گزیده ای از آثاری که توسط هیئت داوران جشنواره های پیشین در تمام بخش های مطروحه در کاتالوگ های جشنواره به چاپ رسیدند را منتشر کند، امیدواریم در سالهای بعد شاهد توجه جدی به این مقوله و برگزاری این جشنواره در تمامی رشته های تجسمی باشیم.
اثر بالا ، تایپوگرافیروح الله شفیعی با موضوع مقاومت می باشد، که البته اگر به جای واژه Defiance که معنای مبارزه طلبی رامی دهد، از واژه Defance که دقیقا مفهوم مقاومت را می رساند استفاده می شد، قطعا بهتر بود.
اما گرافیک ، استفاده نمادین از فرم ورنگ از ویژگیهای خوب این تایپوگرافی محسوب می شود.
خوشبختانه با برگزاری جشنواره های خوبی چون اسما ءالحسنی و تلاش پیگیرانه اساتیدی چون علی وزیریان ، مسعود نجابتی، کوروش پارسانژاد، حمید عجمی، صداقت جباری،وبیژن صیفوری و ...این خلاء کمتر احساس می شود، اما لزوم برگزاری این رشته در جشنواره ای چون هنر مقاومت به طور جدی احساس می شود.

برای دیدن این طرح در اندازه بزرگتر اینجا را کلیک کنید. 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional