Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 8 / 6

تایپوگرافی مفهومی / Conceptual Typograpohy+ تصاویر.

تایپوگرافی اصطلاحی است که این روزها در مجامع هنری گرافیکی زیاد شنیده می شود. گاهی آن را با خوشنویسی (کالیگرافی) اشتباه می گیرند.  هرچند که استفاده از این تکنیک پیشینه حداقل 50 ساله در ایران دارد. در تایپوگرافی خوانا بودن مهم است زیرا در زمینه ای استفاده می شود که اطلاع رسانی وجه بارز آن است، ولی در خوشنویسی زیبایی در اولویت قرار دارد.

عقیده بر این است طراحان وظیفه انتقال ذهنیات خود و پیام موضوع را در طرح هایشان بر تصویر و حروف قرار می دهند. اینک خط ، در روند تحولات جدید ، وظیفه خود را خوانایی و سهولت نگارش نمیداند و کم و بیش به فرمی زیبا تبدیل شده است که در درجه اول مفهوم نوشته را قبل از خوانده شدن ، بیان میکند.

تایپوگرافی مفهومی یا Conceptual Typograpohy به گونه ای از این هنر گفته می شود که حروف علاوه بر اینکه به تنهایی اعتبار کلامی دارند و در دل خود مفهوم را متبادر می کنند، می توانند به شکل بازی با حروف به این مفاهیم عینیت ببخشند و
سایت هنر مقاومت از شما دعوت می کند تا بیننده این نوع از تایپوگرافی باشید. 

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional