Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 10 / 19

برگزیدگان بخش کارتون جشنواره ملی فرهنگی هنری "ایران ساخت" معرفی شدند.

جایزه اول: مهناز یزدانی

سایت هنر مقاومت:

جایزه دوم: محمدعلی خلجی

جایزه سوم: مسعود ضیایی زردخشویی

شایسته تقدیر: محسن اسدی

شایسته تقدیر: پویا عبدلی

شایسته تقدیر: سعید صادقی

سایت هنر مقاومت ضمن تبریک برای این هنرمندان خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.

نمره فعلی: 5     تعداد آرا: 1

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional