Resist
        Art

سایت ایران کارتون


1395 / 12 / 21

برندگان نخستین جشنواره جهانی کاریکاتور«جامعه ایمن.

داوری آثار نخستین جشنواره جهانی کاریکاتور«جامعه ایمن» از میان بیش از 900اثر ارسال شده، توسط هیئت داوران شامل: محسن اسدی، عباس ناصری و علیرضا پاکدل  درتاریخ هشتم اسفند1395انجام شد که نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید:

آثار برتر (جویز اصلی):

1-جایزه اول:Dora Axint  از رومانی

2-جایزه دوم: سجاد رافعی از ایران

3-جایزه سوم:


مشترکا به OmarCam  از ترکیه


و Armen Homonugan  از اندونزی

سه اثر برتر هنرمندان ایرانی نیز به شرح زیر انتخاب شدند:

محمود نظری از همدان

طیبه خلیلی مهر از کرمانشاه

ابوالقاسم طهانیان از بوشهر

همچنین بنابر نظر داوران و با توجه به کیفیت خوب آثار خارجی شرکت کننده در نخستین جشنواره جهانی کاریکاتور« جامعه ایمن» سه اثر شایسته تقدیر(لوح تقدیر) معرفی شدند:

Borislav stancovic از صربستان

Kaan Saatci از ترکیه

Valery Momot از اوکراین

نمره ای داده نشده.

   پیام های بازدیدکنندگان

در حال حاضر پیامی وجود ندارد.

required

required (not published)

optional